» ADHD


ADHD

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die bij kinderen veel voorkomt. ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Om dit makkelijker te onthouden kun je ook zeggen Alle Dagen Heel Druk.


Kinderen met ADHD vallen bijvoorbeeld op door:

- moeilijk blijven zitten
- snel zijn afgeleid
- wiebelen, draaien en veel friemelen

Maar ook:

- spontaan en open zijn
- een enorme creativiteit hebben.

Er zijn ook mensen die een risico lopen om ADHD te ontwikkelen, b.v. erfelijkheidsfactoren,mensen met problemen voor /tijdens /na de zwangerschap.


Problemen waar kinderen met ADHD mee te maken kunnen krijgen zijn o.a.:

- stoornissen van de concentratie
- overbeweegelijkheid/ impulsiviteit/ bewegingsstoornissen
- emotionele problemen.

Uit een recent tweelingonderzoek blijkt dat er bij ADHD sprake is van een belangrijke (erfelijke) aanlegfactor. Kinderen met een ouder met ADHD hebben 8 keer zo grote kans om zelf ook ADHD te krijgen. Wat voor factoren daar precies een factor spelen, is vooralsnog onduidelijk.

Voeding en onderwijsomgeving veroorzaken doorgaans geen ADHD. Bij uitstekend onderwijs en goede voeding kan ook ADHD ontstaan. Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol.

Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van ADHD. Er wordt onderzoek gedaan naar de hersenen van kinderen met ADHD. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord.

De psycholoog Russel Barkley stelt dat het bij ADHD meer gaat om een gebrek aan zelfcontrole dan, zoals eerder werd gedacht, om een onvermogen tot selectie van belangrijke en onbelangrijke prikkels. Het veronderstelt bij ADHD een stoornis in de werking van de executieve functies. Het gaat dan om functies die te maken hebben met organisatie en planning van het dagelijkse leven, o.a. het werkgeheugen, de innerlijke spraak, de regulaties van emoties, motivatie en alertheid en het vermogen om de ervaringen uit het verleden mee te laten spelen bij de verwachtingen en beslissingen aangaande de toekomst.

Recent onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat niet alleen jongens met ADHD problemen hebben op school, met leeftijdsgenoten en in het gezin, maar ook meisjes. Bij meisjes worden minder problemen gezien als angst, slechte schoolprestaties en negatieve relaties met leeftijdsgenoten, zo blijkt uit onderzoek van o.a. Biederman en collega’s.

Bronnen die zijn gebruikt:

(C.H Versteeg-Corba, 1999, p. 31-33)

Barkley, R.A. Diagnose ADHD, een gids voor ouders en hulpverleners, Swets&Zeitlinger B.V. Lisse, 2001.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Counter

Weersverwachting

  • Weathernews.nl Meerdaagse Verwachting

Clix verdienen??

Gratis banners


Copyright 2002-2018