» CD en ODD


Wat is CD?

CD(conduct disorder) is een agressieve gedragsstoornis. De patiŽent vertoont een aanhoudend patroon van bijzonder agressief gedrag, wat zich onder andere kan uiten in liegen, stelen, mishandelen, brandstichting, vernieling, veelvuldig spijbelen en weglopen.

Agressieve gedragsstoornissen

Er zijn twee groepen agressieve gedragsstoornissen te onderscheiden:

1. Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornissen (ODD),
2. Antisociale gedragsstoornissen (CD).

Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet, maar feitelijk gewelddadig gedrag is niet aan de orde. Bij CD heeft de persoon een gebrek aan respect voor de rechten en gevoelens van anderen. Schuldgevoel blijft uit wanneer hij of zij anderen kwetst.


Diagnose

Een kinder- en jeugdpsychiater diagnosticeert een agressieve gedragsstoornis door gesprekken met ouders en leerkrachten en door contact met het kind zelf. Bij kinderen is men zeer voorzichtig met de diagnose, omdat agressief gedrag ook bij een bepaalde leeftijdsfase kan horen en een kind nog niet uitontwikkeld is.


Kenmerken bij oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD):

1. Is vaak driftig,
2. Verzet zich tegen regels,
3. Maakt vaak ruzie met volwassenen,
4. Ergert anderen met opzet,
5. Geeft de schuld van eigen fouten aan anderen,
6. Is vaak prikkelbaar, ergert zich vaak,
7. Is vaak boos of gepikeerd,
8. Is hatelijk en wraakzuchtig.


Kenmerken bij antisociale gedragsstoornis (CD)

1. Pest, bedreigt, intimideert,
2. Gebruikt wapens en brengt lichamelijk letsel toe,
3. Zet aan tot vechten,
4. Mishandelt mens en dier,
5. Dwingt tot seksueel contact,
6. Steelt of liegt om verplichtingen uit de weg te gaan,
7. Sticht brand en vernielt met de bedoeling ernstige schade aan te richten,
8. Spijbelt en loopt weg van huis.


Behandeling

Ouders kunnen zelf naar het Bureau Jeugdzorg stappen of zich via de huisarts of kinderarts naar een kinder- en jeugdpsychiater laten verwijzen. Op verschillende fronten moet behandeling worden ingezet. Ouders en leerkrachten moeten leren weer manieren te vinden om in de opvoeding weer een positieve toon te vinden.


Medicatie

Medicatie wordt bij gedragsstoornissen toegepast:
1. In acute situaties om gevaar af te wenden,
2. Voor chronische situaties, om patronen te doorbreken,
3. Als ook sprake is van ADHD,
4. Als ook sprake is van een stemmings- of angststoornis.


Oorzaken

Tegenwoordig gaan we ervan uit dat een combinatie van aanleg en omgeving een rol speelt bij deze stoornissen. Er zijn aanwijzingen dat kinderen met ernstige gedragsstoornissen een afwijkende biologische 'outfit' hebben. Zij zouden een lagere hartslag hebben en een hogere stressdrempel.


Gevolgen

De gevolgen van agressieve gedragsstoornissen kunnen zeer ernstig zijn. In het uiterste geval kan het leiden tot mishandeling van gezinsleden, leeftijdgenootjes en dieren.Hierop rust een groot taboe. Het kost ouders kennelijk grote moeite het probleem in ware omvang te onderkennen. Vaak wordt pas in een heel laat stadium hulp gezocht, waardoor de neerwaartse spiraal moeilijk om te buigen is. Vooral antisociaal gedrag blijkt op kinderleeftijd (onder de 10 jaar) een voorspellende waarde te hebben voor later optredend ernstig gewelddadige delinquentie.


Aan deze uitleg op deze pagina en de opsomming van mogelijke kenmerken mogen geen conclusies worden verbonden. Deze stoornis dient te worden gediagnosticeerd door daarvoor opgeleide en dus bevoegde personen.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Counter

Weersverwachting

  • Weathernews.nl Meerdaagse Verwachting

Clix verdienen??

Gratis banners


Copyright 2002-2018